Cuimhneachán Idirnáisiúnta 2009

International Famine Commemoration 2009


 

Cuimhneachán Náisiúnta 2009

17 Bealtaine 2009. Ag leanúint ó na himeachtaí cuimhneacháin i gCeanada, d'fhreastail Éamon Ó Cuív, T.D., an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta thar ceann an Rialtais ar 17 Bealtaine 2009 ar Lá Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir sa Sciobairín, Co. Chorcaí. Searmanas maorga, sollúnta a bhí ann i ndil cuimhne na ndaoine a raibh mórthionchar ag an nGorta Mór orthu ó thaobh caillteanais de; bás, teach nó tír.

Cuireadh tús leis an imeacht sa Sciobairín, Co. Chorcaí i Páirc O'Donovan Rossa , agus cuireadh críoch leis le príomhshearmanas foirmiúil, bratach an Stáit agus searmanais fleascleagain, ag Reilig Mhainistir na Sruthrach, áit a bhfuil idir 8,000 agus 10,000 dóibhsean a fuair bás sa ghorta mór curtha in olluaigh.


Príomh-Roghchlár