Gorta Mór na hÉireann Ar Líne

Cliceáil anseo chun Léarscáil ar Líne an Ghorta Mhóir a oscailt

Map of the The Great Irish Famine Online

Sheol An Gorta Mór Ar Líne ag Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir a reáchtáladh i COC ar an 12 Bealtaine 2018. Is comhoibriú mór í an acmhainn dhigiteach nua seo idir Roinn na Tíreolaíochta i COC agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus beidh sí ina fhoinse luachmhar stair phoiblí don ghlúin reatha agus do na glúnta atá le teacht. Is comhoibriú mór í an acmhainn dhigiteach nua seo idir Roinn na Tíreolaíochta i COC agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus beidh sí ina fhoinse luachmhar stair phoiblí don ghlúin reatha agus do na glúnta atá le teacht.