Coiste CNGM

Déanann an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D., cathaoirleacht ar an Choiste, atá comhdhéanta de staraithe, ionadaithe ó earnáil na carthanachta, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, agus an Chomhairle Ealaíon, chomh maith le hoifigigh ón Roinn Oideachais, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Roinn an Taoisigh, an Roinn Cosanta, agus ionadaithe ó Óglaigh na hÉireann.

Imrothlaíonn an comóradh náisiúnta bliantúil idir ceithre chúige na hÉireann. Bogann an comóradh náisiúnta bliantúil idir cheithre chúige na hÉireann. Déanann Coiste Chomóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir measúnú agus meastachán ar aighneachtaí a fhaightear i gcomhreir le critéir chaighdeánacha chomhaontaithe. Nuair a thagann Coiste Chomóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir chun réiteach ar shuíomh, cuireann an tAire fógra amach faoin tsuíomh.