Scannánaíocht & Amharclannaíocht

Scannánaíocht & Amharclannaíocht

 

Black ‘47

Sa mhórscannán seo atá suite i gConamara, feiceann muid iarshaighdiúir na Breataine ó Chonamara, léirithe ag James Frecheville, a thagann ar ais le teacht ar a theaghlach agus a chomharsana agus éifeachtaí an Ghorta Mhóir ag dul i bhfeidhm orthu. Tógtar an teideal ón bhliain ab uafasaí den ghorta, 1847, a thugtar ‘’47 an Bhróin’ nó ‘Black ‘47’ uirthi go minic. Tá dialóg i nGaeilge agus i mBéarla araon le cloisteáil sa scannán, agus tá foireann scothaisteoirí le fáil ann, Stephan Rea, Barry Keoghan, Hugo Weaving agus Jim Broadbent san áireamh. Tugadh duais an Scannáin is Fearr dó ag gradaim Acadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann (IFTA) 2020.

 

Arracht

Agus é suite in Éirinn in 1845, is dráma uaibhreach Gaeilge é Arracht faoi bhrón agus maireachtáil i rith an Ghorta Mhóir. Díríonn an scannán ar iascaire Colmán Sharkey (Dónall Ó Héalaí) a thógann iarshaighdiúir isteach (léirithe ag Dara Devaney) a thagann ag tús an ghorta. Rinneadh scannánú air ina iomlán i Leitir Mealláin, Conamara agus bhuaigh sé duais an Scannáin Éireannaigh is Fearr ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath.

 

The Hunger: The Story of The Irish Famine

Déanann Liam Neeson tráchtaireacht ar an scannán faisnéise dhá chuid seo, ar chomhléiriúchán de chuid RTÉ, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus an Cainéal Cultúir Eorpach ARTE é, a rinne comóradh ar 175 bliain ón Ghorta Mhór. Déantar plé sa scannán faisnéise suntasach ar bhunús idirnáisiúnta an Ghorta, chomh maith lena fhorbairt agus a oidhreacht. Leagtar amach sa chéad eagrán na cúinsí sóisialta, polaitiúla agus eacnamaíocha a lig don ghorta tarlú agus rianaítear an chéad trí bhliain den ghéarchéim in Éirinn agus san Eoraip. Sa dara heagrán, pléitear céimeanna deiridh an ghorta, óna bhuaicphointe go déanach in 1847 go oidhreacht s’aige a chruthaigh Éire mar atá sí sa lá atá inniu ann.

 

In the Midst of Plenty

Insítear scéal sa cheoldráma tíre seo, agus an Gorta Mór in Éirinn in 1847 mar chúlra aige, faoin streachailt a bhí roimh thionóntaí ar eastát Bhéal na mBuillí. Scríobh an t-amhránaí is scríbhneoir Amy Day an píosa, a bhí faoi stiúir Anne-Marie O’Sullivan ó Amharclann Enchanted Croí, agus déanann sé plé ar théamaí cosúil le banúlacht in Éirinn, teaghlach agus pobal. Fuarthas spreagadh don scéal ó chartlann shaibhir Mhúsaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir i bPáirc Bhéal na mBuillí.