Gorta Mór na hÉireann Ar Líne

Sheol an Tánaiste, Simon Coveney, Gorta Mór na hÉireann Ar Líneag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh ar an 12ú Belatine 2018. Is mór-chomhoibriú é an acmhainn dhigiteach nua seo idir an Roinn Tíreolaíochta i gCOC agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus beidh sé ina fhoinse luachmhar de stair phoiblí do na glúine reatha agus sa todhchaí. Cuirfear mionsonraí faisnéise i dtírdhreach sóisialta, polaitiúil agus eacnamaíoch roimh an nGorta Mór agus dá éis ar fáil d'úsáideoirí ar fud an domhain den chéad uair, tríd an App nó tríd an ábhar a fheiscint ar líne.

Agus é ag labhairt ar an ocáid, dúirt an Tánaiste:

“Léiríonn forbairt Ghorta Mór na hÉireann Ar Líne toradh na hoibre thar thréimhse blianta agus beidh sé ina acmhainn mhór do gach mac léinn den Ghorta Mór. Don chéad uair, beidh daoine ábalta faisnéis a fheiscint agus a anailísiú a thaispeánann athruithe i dtírdhreach sóisialta, polaitiúil agus eacnamaíoch roimh an nGorta agus dá éis.”

Gorta Mór na hÉireann Ar Líne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Príomh-Roghchlár