Sydney 2013

Comóradh Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir
25ú Lúnasa 2013
Hyde Park Barracks,
Sydney

Tharla Comóradh Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir 2013 in Sydney.