Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2018

Feidhmíonn an tUachtarán Ó hUigínn agus an Tánaiste Simon Coveney ag Searmanas Chuimhneachán an Ghorta Mhóir i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh

Tá an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn inniu (Dé Sathairn 12 Bealtaine) ag feidhmiú ag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Beidh an Tánaiste Simon Coveney T.D. ina theannta, ag déanamh ionadaíochta don Rialtas.

Tar éis an searmanas, tabharfaidh an tUachtarán Ó hUigínn cuairt ar an mBothán, macasamhail d’áitreabh 4ú haicme (arna rangú i ndaonáireamh 1841 mar ‘cábán seomra amháin a tógadh le hábhar orgánach’), rud a léiríonn dálaí maireachtála uafásacha agus an-choitianta den am.

Seolfaidh an Tánaiste, Simon Coveney, Gorta Mór na hÉireann Ar Líne, san Aula Maxima, COC. Is mór-chomhoibriú é an acmhainn dhigiteach nua seo idir an Roinn Tíreolaíochta i gCOC agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus beidh sé ina fhoinse luachmhar de stair phoiblí do na glúine reatha agus sa todhchaí. Cuirfear mionsonraí faisnéise i dtírdhreach sóisialta, polaitiúil agus eacnamaíoch roimh an nGorta Mór agus dá éis ar fáil d’úsáideoirí ar fud an domhain den chéad uair, tríd an App nó tríd an ábhar a fheiscint ar líne.

San áireamh i searmanas foirmiúil inniu beidh onóracha míleata agus searmanas fleascleagain ag Ambasadóirí go hÉirinn i gcuimhne orthusan uile a d’fhulaing nó a d’éag le linn an Ghorta, chomh maith le léamha, filíocht agus ceol, le dhá phíosa ceoil le Seán Doherty, – ar coimisiúnaíodh an dá cheann Professor Boole’s Farewell agus Fr McCarthy’s Lament, 1847 – go speisialta don ócáid ag COC. Seinnfidh an Vanbrugh le Niall Vallely, agus aíonna na hoibreacha seo. Seinnfidh Karan Casey agus Iarla Ó Lionáird, a chasfaidh le Cór cruinnithe comhdhéanta de Penny Dinners/High Hopes Choir, Cór Pobail Bhun an Tábhairne agus Cumann Córúil COC.

In óráid an Uachtaráin Ó hUigínn tagrófar do na fachtóirí eacnamaíocha agus polaitiúla a chuir leis an nGorta, an tionchar a bhí aige ar shochaí na hÉireann agus ar an nGaeilge, agus tábhacht na scoláireachta agus na n-ealaíon chun cuimhne na tubaiste is mó i stair na hÉireann a chaomhnú.

Ag labhairt roimh an gCuimhneachán, ghabh an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. buíochas do COC ag rá go mbeidh “Coimisiúnú an cheoil ag COC a chum Seán Doherty mar chuid d’oidhreacht na n-imeachtaí an lae inniu agus is sampla eile é de thiomantas an Choláiste le fada chun an Gorta a chomóradh”.

Agus é ag labhairt inniu, dúirt an Tánaiste:

“Léiríonn forbairt Ghorta Mór na hÉireann Ar Líne toradh na hoibre thar thréimhse blianta agus beidh sé ina acmhainn mhór do gach mac léinn den Ghorta Mór. Don chéad uair, beidh daoine ábalta faisnéis a fheiscint agus a anailísiú a thaispeánann athruithe i dtírdhreach sóisialta, polaitiúil agus eacnamaíoch roimh an nGorta agus dá éis.”

Dúirt Uachtarán COC, an tOllamh Patrick O’Shea:

Táim buíoch do gach duine a ghlac páirt sa chomóradh inniu. Mar phobal scoláirí, leanann COC ar aghaidh chun a chinntiú go gcuimhneofar go cuí ar na daoine a d’fhulaing le linn na tubaiste seo. Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt dár bpáirtnéirí sa phobal ar shaibhrigh a ndíograis agus a gcruthaitheacht an clár gníomhaíochtaí a eagraíodh chun comhthitim le Cuimhneachán inniu.