Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir reáchtáilte i Meathas Troim, Co. an Longfoirt

2024 National Famine Commemoration at Edgeworthstown

Bhí an Taoiseach, Simon Harris TD, i bhfeighil ag Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir i Meathas Troim, Co. an Longfoirt ar Dé Domhnaigh 19 Bealtaine in éineacht leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD. Sa tsearmanas oifigiúil Stáit bhí eochairaitheasc ón Taoiseach, chomh maith le honóracha míleata agus searmanas leagan bláthfhléisce i gcuimhne orthu siúd go léir a fuair bás i rith an Ghorta. Thug an tAire Martin aitheasc ag an imeacht freisin. Chomh...

Read More

Fógraítear suíomh Chuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2024

Faiche Mheathas Troim D'fhógair Catherine Martin T.D., an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, agus Cathaoirleach Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir go mbeidh Cuimhneachán Bliantúil Náisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl Dé Domhnaigh, an 19 Bealtaine 2024 i Meathas Troim, Co. an Longfoirt. Tabharfar deis sa searmanas poiblí, a chraolfar ar chainéal RTÉ News Now, do mhuintir an Longfoirt agus an cheantair máguaird ómós a thabhairt dóibh siúd a fuair bás nó a d’éalaigh chun saol nua...

Read More

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl i mBaile na nGallóglach, Co Dhún na nGall

Tá an tUachtarán, Mícheál D. Ó hUiginn, ag feidhmiú inniu (Dé Domhnaigh 21 Bealtaine) ag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall. Beidh Jack Chambers, Aire Stáit sa Roinn Iompair agus an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide, i láthair thar ceann an Rialtais. Tabharfaidh an tUachtarán Ó hUiginn an príomhaitheasc ag an searmanas foirmiúil Stáit, agus beidh onóracha míleata agus searmanas leagan bláthfhleasc ann i gcuimhne orthu siúd go léir a fuair bás le...

Read More

Baile na nGallóglach, Co Dhún na nGall 2023

Bhí an tUachtarán, Mícheál D. Ó hUiginn, ag feidhmiú ar Dé Domhnaigh 21 Bealtaine ag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall. Bhí Jack Chambers, Aire Stáit sa Roinn Iompair agus an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide, i láthair thar ceann an Rialtais. Thug an tUachtarán Ó hUiginn an príomhaitheasc ag an searmanas foirmiúil Stáit, agus bhí onóracha míleata agus searmanas leagan bláthfhleasc ann i gcuimhne orthu siúd go léir a fuair bás le...

Read More

Fógairt Chomóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2023

D'fhógair Catherine Martin T.D., an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, agus Cathaoirleach Choiste Comórtha Náisiúnta an Ghorta Mhóir go mbeidh Comóradh Bliantúil Náisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl Dé Domhnaigh, an 21 Bealtaine 2023 i mBaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall. Seo an tríú huair a bheidh Comóradh an Stáit ar siúl i gCúige Uladh. Sa searmanas poiblí, a chraolfar ar chainéal RTÉ News Now, tabharfar deis do mhuintir Dhún na nGall ómós a thabhairt d’fhulaingt...

Read More

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2020

Searmanas Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2020 17 Bealtaine 2020  Faiche Stiabhna Baile Átha Cliath   Bhí Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl ag dealbh Edward Delaney i bhFaiche Stiabhna Dé Domhnaigh an 17 Bealtaine. An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. a bhí i gceannas ar an searmanas a cuireadh ar bun de réir na dtreoirlínte sláinte agus sábháilteachta reatha agus dá bhrí sin, ní raibh an pobal ábalta a bheith i láthair. Bhí an searmanas...

Read More

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2019

An Taoiseach agus an tAire Madigan i mbun Shearmanas Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir i Sligeach An Taoiseach Leo Varadkar T.D. a bheidh i mbun Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir inniu, Dé Domhnaigh 19ú Bealtaine, i Sligeach. Beidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. Ina theannta. Mar chuid de shearmanas Stáit an lae inniu beidh onóracha míleata agus searmanas leagtha bláthfhleasca ag Ambasadóirí chun na hÉireann i gcuimhne orthusan go léir a d'fhulaing agus a bhásaigh le...

Read More

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2018

Feidhmíonn an tUachtarán Ó hUigínn agus an Tánaiste Simon Coveney ag Searmanas Chuimhneachán an Ghorta Mhóir i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh Tá an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn inniu (Dé Sathairn 12 Bealtaine) ag feidhmiú ag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Beidh an Tánaiste Simon Coveney T.D. ina theannta, ag déanamh ionadaíochta don Rialtas. Tar éis an searmanas, tabharfaidh an tUachtarán Ó hUigínn cuairt ar an mBothán, macasamhail d’áitreabh 4ú haicme (arna rangú i ndaonáireamh...

Read More

Cuimhneachán Idirnáisiúnta 2018

Déanann an tAire Stáit O’Donovan ionadaíocht don Rialtas ag Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir 2018, Williamstown, Melbourne Beidh Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta 2018 ar siúl ag Carraig an Ghorta Mhóir in Williamstown, Melbourne Dé Domhnaigh, an 28 October.  Thaistil breis agus 4,000 bean agus cailín óg Éireannach ó thithe na mbocht in Éirinn idir 1848 agus 1850 faoi Scéim Earl Grey, agus dóchas agus tús nua á lorg acu. Déanann Carraig an Ghorta cuimhneachán ar a dteacht. Dúirt an tAire...

Read More

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2017

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2017 Rinne an Taoiseach Leo Varadkar T.D. cúram ag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Teach Cogaidh an Ghorta Mhóir 1848 i mBaile an Gharraí, Co. Thiobraid Árann. Ina chuideachta bhí an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D. Mar chuid den searmanas foirmiúil Stáit bhí onóracha míleata agus searmanas fleascleagain le hAmbasadóirí na hÉireann i gcuimhne ar na daoine go leir a d’fhulaing nó a d’éag le linn an Ghorta Mhóir.   Ar an...

Read More